ATT UTVECKLA INTERKULTURELL KOMPETENS PÅ ARBETSPLATSEN


Intranet


Training

Newsletter (SWE)

PROJEKTET

Det europeiska projektet "KAZI" syftar till att förbättra utvecklingen av interkulturell kompetens på arbetsplatsen.

Det är ett utbildningsprogram för invandrare, medarbetare och arbetsledare / arbetsgivare.

De tre målgrupperna kommer att få en bättre förståelse för varandra, vilket minimerar potentiella konflikter, missförstånd, effektivisera arbetet och förbättra det allmänna välbefinnande på arbetsplatsen.

Utbildning kan ges på en arbetsplats, eller språkkurser till invandraren.

 

Mål

Att utforma en metod som förbättrar förståelse för kulturell mångfald och utvecklar färdigheter på arbetsplatsen i frågor som: rättigheter och skyldigheter i anställningsförhållandet "," första dagen på jobbet "," punktlighet och närvaro "," klädkod, kroppsspråk "," mat, religion på jobbet ",”konstruktiva förhandlingar”, och" hur man umgås med kollegor och arbetsledare/arbetsgivare ".

 

Utbildningen

Båda versionerna av utbildningen, "e-baserad" och individuell utbildning kommer att struktureras med lärandemål med varje enhet riktad mot en specifik kompetens. Det kommer att baseras på aktivt lärande metoder.

Varje deltagare som framgångsrikt slutför utbildningen kommer att få ett intyg som beskriver enheterna man deltagit i och om lärandemålen har uppnåtts.

 


Gillar du den här webbplatsen?*
Skulle du rekommendera denna webbplats?*

 Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska  kommissionen.

För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen.

Europeiska Kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas

Project Number 538406-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP “KAZI”

LLP